Audit Innovators optimaliseert financieel management

Onze missie

Audit Innovators heeft als missie om financieel management voor zijn klanten te optimaliseren, gebruik makend van synergie tussen business intelligence en financieel management.

Onze focus ligt daarbij op:

 • ◦ Continuous monitoring;
 • ◦ Continuous auditing;
 • ◦ Controlling as a Service;
 • ◦ Consultancy en interim-management.

Met behulp van het CFO abonnement brengt Audit Innovators hoogwaardig financieel management voor iedere organisatie binnen bereik

Meer weten? Stuur een email
 • Onze visie

  Financieel management, al dan niet opgelegd door externe regelgeving, legt te vaak grote druk op beschikbare middelen, zowel in tijd als in geld. Druk die leidt tot suboptimale oplossingen en die ten koste gaat van de kwaliteit.

  Tegelijkertijd zit de finance functie midden in een proces van fundamentele verandering onder invloed van robotisering en data-analyse. Dit dwingt de finance functie tot innoveren om toekomstbestendig te zijn.

  Audit Innovators is ervan overtuigd dat het robotiseren van processen rondom financieel management met behulp van data-analyse de sleutel is tot een fundamenteel antwoord op deze ontwikkelingen die wij vooral als kansen in plaats van bedreigingen zien.

  Door het robotiseren van uitvoerend werk kan de finance professional zich richten op zijn of haar kerntaak, namelijk analyse, oordeelsvorming en besluitvorming. Dit komt de kwaliteit van de interne beheersing en (financiële) rapportages ten goede en is daarmee in het belang van alle bij een organisatie betrokken stakeholders.

Het Audit Innovators CFO abonnement

Uw eigen CFO al vanaf € 950 per maand

Hebt u behoefte aan hoogwaardige kennis en ervaring in finance maar dan zonder hoge vaste kosten?

In dat geval is de inzet van een parttime CFO tegen een vooraf afgesproken abonnementstarief dé oplossing voor u. U heeft dan de beschikking over de expertise van een CFO op de momenten dat u het nodig heeft, met heldere afspraken over inzet, beschikbaarheid en kosten. Uw parttime CFO ondersteunt u o.a. bij:

  • ◦ strategische planning;
  • ◦ waarde management;
  • ◦ investeringen;
  • ◦ financiering;
  • ◦ herstructurering;

  • ◦ fusie & overname, incl. post-merger integratie;
  • ◦ fiscaliteit;
  • ◦ internationalisering;
  • ◦ effectief, efficiënt en veilig gebruik van uw data;
  • ◦ betrouwbare managementinformatie.

Interesse om in een goed gesprek de mogelijkheden, aansluitend op uw behoeften en wensen, te bespreken?
Wij komen graag bij u langs voor een oplossing op maat.

Bel ons
 • Onze aanpak

  Onze aanpak is oplossingsgericht, klantgericht en pragmatisch, zonder concessies te doen aan kwaliteit, en bestaat uit de volgende stappen:

  • ◦ Inventariseren huidige processen financieel management;
  • ◦ Inventariseren data-landschap;
  • ◦ Onderzoeken mogelijkheden data driven financieel management;
  • ◦ Impact analyse data driven financieel management;
  • ◦ Plan van aanpak: optimaliseren financieel management;
  • ◦ Uitvoering/implementatie;
  • ◦ Evaluatie;
  • ◦ Nazorg

 • iPad Image
 • Betrokkenheid en hands-on mentaliteit

  Audit Innovators werkt samen met gerenommeerde partijen actief in business intelligence en IT-audit. Deze partijen hebben een hands-on mentaliteit en delen dezelfde kernwaarden als Audit Innovators.

  Mocht in de inventarisatiefase blijken dat data driven financieel management nog niet bij uw organisatie past, dan adviseren wij u graag over oplossingen waarbij wij niet alleen adviezen aanreiken maar ook ons aandeel leveren in de uitvoering.

  Betrokkenheid van uw extern accountant bij onze dienstverlening vinden wij van groot belang om te waarborgen dat de accountant kan steunen op uw financieel management en uw investering optimaal rendeert.

Data driven

De voordelen van data driven financieel management:

  • ◦ Kortere doorlooptijd;
  • ◦ Fouten worden eerder ontdekt;
  • ◦ Kosten worden lager;
  • ◦ Uitvoering en rapportage snel en efficiënt, direct aansluitend op de cyclus van de bedrijfsprocessen;
  • ◦ Meer inzicht in risico’s en trends;

  • ◦ Management kan daardoor direct inspelen op ontwikkelingen;
  • ◦ Betere rapportages, van achteraf/financieel naar real time/risico- en procesgericht;
  • ◦ Bedrijfsprocessen integraal in scope, risico’s en kosten van fouten en fraude nemen af.

 • Audit & Control Center

  Audit Innovators heeft in samenwerking met Cadran-Analytics (cadran-analytics.nl) een data driven Audit & Control Center ontwikkeld.

  In het Audit & Control Center worden KPI’s gemonitord en grafisch weergegeven binnen de focusgebieden:

  • ◦ Interne beheersingsomgeving;
  • ◦ Verbanden in de waardenkringloop;
  • ◦ Cijferanalyses.

  Deze focusgebieden zijn de pijlers van betrouwbare informatievoorziening en daarmee ook cruciale onderdelen van controlling en auditing. Welke KPI’s relevant zijn is afhankelijk van uw doelstellingen, risico’s en interne beheersingsomgeving en wordt samen met u bepaald.

  Door te klikken op een KPI worden de onderliggende transacties weergegeven waardoor de oorzaken van (non)compliance nader kunnen worden onderzocht.

 • Screen Audit & Control Center

Demo

 • Het Audit & Control Center is actiegericht: de gebruiker kan tot op het niveau van individuele transacties actiepunten en daarmee dossiers aanmaken (met de mogelijkheid om documenten te koppelen). Desgewenst kan follow-up en/of autorisatie aan een andere gebruiker worden toegewezen. De voortgang van actiepunten wordt gemonitord in een apart overzichtsscherm.

 • Key features van het Audit & Control Center:

  • ◦ Autogenerated reporting;
  • ◦ Easy drill down;
  • ◦ Onafhankelijk van (ERP) platform;
  • ◦ Daardoor te koppelen aan meerdere databronnen;
  • ◦ Naar keuze in the cloud of on-premise;
  • ◦ Elk soort visualisatie mogelijk;
  • ◦ Zo vaak data refreshen als gewenst;
  • ◦ Overal vandaan toegankelijk.

  Klik hier voor een demo

   

  Wilt u meer weten? Belt of mailt u ons, wij komen graag bij u langs.

Audit Innovators gaat graag met u in gesprek!

Wilt u weten wat wij voor u en uw organisatie kunnen betekenen? Wij gaan graag met u in gesprek over het optimaliseren van uw financieel management, data driven waar het kan maar altijd met de focus op een optimaal resultaat. Dankzij ruim 30 jaar ervaring in de accountancy is Audit Innovators ook uw ideale partner voor vraagstukken op het gebied van audit en accountancy.

Liever direct telefonisch contact? Dat kan uiteraard ook.

Bel ons

Over Audit Innovators

Audit Innovators is opgericht door Bart Bernecker. Bart is registeraccountant sinds 1995 en heeft ruime ervaring op het gebied van audit en advies aan ondernemingen en non-profit organisaties, nationaal en internationaal. Vanuit de visie dat financieel management, waaronder controlling & audit, moet bijdragen aan de realisatie van organisatiedoelstellingen én het toenemend belang van data is hij initiatiefnemer van Audit Innovators.


Audit Innovators
Hoofdstraat 34
5256 NH Herpt
T 06 53127796
KvK 69212651

Meer weten? Stuur een email: info@audit-innovators.nl

Comfort On Assets and Reporting